Pilleovnsservice

HUSK ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN AF DIN PILLEOVN?

For at sikre en optimal forbrænding og et minimum forbrug af træpiller, er det vigtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn af pilleovnen. Service omhandler bl.a en ordentlig rengøring af varmeveksleren, hvor der sætter sig aske mv., som forringer virkningsgraden. Det vil sige, at det koster flere piller/penge at opvarme huset med en pilleovn, der ikke er rengjort af en autoriseret pilleovnsforhandler.

Vi tilbyder en serviceordning, hvor vi en gang om året servicerer din pilleovn, så den er klar til fyringssæsonen. Et service omhandler en total rensning og støvsugning af ovnen, hvor vi kommer ud i alle røgkanalerne (ovnen bliver skilt ad og renset og derefter samlet igen). Herefter kontrolleres ovnens indstillinger og opstartsfase. Vi anbefaler samtidig, at gløderøret udskiftes hvert år, så ovnen starter problemfrit i kommende fyringssæson. Selve udskiftningen er med i prisen for serviceeftersynet, dog tilkommer gløderøret.

Kontakt Pejsemanden for en god pris – 59 65 12 16